Dwujęzyczność

Od  roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole rozpoczęliśmy wprowadzanie elementów dwujęzyczności.  Oznacza to dla uczniów naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację.  Ten system pracy:

  • istotnie zwiększa częstotliwość obcowania ucznia w szkole z językiem angielskim w mowie i piśmie,

  • zakłada stopniowe wprowadzanie elementów języka angielskiego w nauczaniu przedmiotowym,

  • sprzyja coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych.

Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach- jest to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (ang. CLIL -Content and Language Integrated Learning). Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne.

Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

Zajęcia, na których pracujemy dwujęzycznie:

·        zajęcia zintegrowane

·        CLIL

·        Lego

·        BINGO

·        Reading

·        Eksperymenty