Certyfikaty Szkoły

Realizacja zajęć z biologii i informatyki w ramach projektu "Inkubator nauk ścisłych"

Program „Biologi@ - innowacyjny program nauczania biologii i informatyki” jest propozycją nauczania biologii w połączeniu z informatyką realizowanym w tej chwili w klasie pierwszej gimnazjum. Przyjęto w nim, iż realizując treści ujęte w podstawie programowej z biologii wykorzystujemy technologię informacyjną. Równocześnie treści zadań biologicznych stanowią kanwę lub są inspiracją do realizacji podstawy programowej z informatyki.

Koncepcja programu, oparta jest na zasadzie, że uczniowie posługując się technologią informacyjną poznają, poszerzają i utrwalają biologiczne treści nauczania. Jednocześnie nabywają nowe umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w tym samym czasie ćwicząc i utrwalając dotąd poznane. Umożliwia to uczniom lepsze zrozumienie treści (biologicznych i informatycznych), a wielokrotne ich powtarzanie sprzyja ich utrwaleniu.