Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci

 

 

 

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym ja działał i kochał.

Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”

J. Korczak

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt edukacyjny,
poszerzający wiedzę na temat życia
i twórczości Janusza Korczaka, realizowanyw Zespole Szkół Społecznych nr 3 BTO
z okazji ogłoszenia roku 2012
Rokiem Janusza Korczaka

1. CELE:

 • zapoznanie z postacią Janusza Korczaka i jego twórczością,
 • aktywne włączenie się w obchody Roku Korczaka,
 • uświadomienie i nazwanie praw człowieka,
 • rozbudzanie świadomości swoich praw w kontekście prekursorskiej działalności Korczaka jako obrońcy Praw Dziecka,
 • rozwijanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej inspirowanej tematyką korczakowską,
 • propagowanie treści pedagogiki korczakowskiej (prawa dziecka, samorządność, redagowanie gazetki szkolnej),
 • wydanie gazetki z okazji 70. rocznicy śmierci Janusza Korczaka,
 • stworzenie inscenizacji wybranych fragmentów powieści „Król Maciuś Pierwszy”,
 • prezentacja filmów fabularnych i dokumentalnych związanych z Korczakiem,
 • przygotowanie na podstawie różnorodnych materiałów wywiadu z Januszem Korczakiem na temat jego pracy pedagogicznej,
 • przeprowadzenie konkursu dotyczącego życia i działalności Janusza Korczaka.


2. CZAS REALIZACJI:

Realizacja projektu trwać będzie od marca do grudnia 2012 roku.

3. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

LP

ZADANIE

ODPOWIEDZIALNI

uczniowie i nauczyciel

CZAS

1.

Wykonanie ściennej, okolicznościowej gazetki z okazji Roku Korczaka

klasa II gimnazjum

Magdalena Gierasimiuk – nauczyciel języka polskiego

III/IV 2012r.

2.

Wydanie okolicznościowej gazetki z okazji 70 rocznicy śmierci Janusza Korczaka

koło redakcyjne kl. III szkoły podstawowej

Anna Iwaniuk – opiekunka koła redakcyjnego

IV 2012 r.

3.

Przeprowadzenie lekcji w klasach I- III szkoły podstawowej na temat „Janusz Korczak – pedagog XX wieku”, wykorzystując gazetkę wykonaną przez koło redakcyjne

podstawie

nauczyciele- wychowawcy kl. I-III szkoły podstawowej

IV 2012 r.

4.

Stworzenie inscenizacji wybranych fragmentów powieści „Król Maciuś Pierwszy”. Przedstawienie zostanie zaprezentowane na koniec roku szkolnego 2011/12

koło teatralne kl. IV-VI Edyta Makulska – opiekunka koła teatralnego

IV-VI 2012

5.

Przygotowanie na podstawie różnorodnych materiałów wywiadu z Januszem Korczakiem na temat jego pracy pedagogicznej.

kl.VI i III gimnazjum Magdalena Gierasimiuk – nauczyciel języka polskiego

V/VI 2012

6.

Janusz Korczak - Obrońcy Praw Dziecka. Korczakowskie prawa dziecka zrealizowane w Konwencji Praw Dziecka – przeprowadzenie lekcji o prawach dziecka.

kl. I-III szkoły podstawowej nauczyciele- wychowawcy

kl. IV-VI i I-III gimnazjum

Elżbieta Stasiewicz – nauczyciel historii

XI/XII 2012

7.

List do Korczaka - popularyzacja osiągnięć i twórczości Janusza Korczaka

KL. III –VI

Magdalena Gierasimiuk i Edyta Makulska – nauczyciel języka polskiego

X/XI 2012

8.

Wielkie czytanie Korczaka – popularyzacja pisarstwa J. Korczaka -czytania przez gimnazjalistów najmłodszym uczniom szkoły utworów Janusza Korczaka

Klasa I,III gimnazjum

Edyta Makulska i Elżbieta Stasiewicz wychowawczynie kl.I,III g

IV-V 2012r.

9.

Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka – napisanie artykułu w gazetce szkolnej.

koło redakcyjne kl. IV-VI szkoły podstawowej

Edyta Makulska – opiekunka koła redakcyjnego

X/XI 2012

10.

Życie i twórczość Korczaka na tle historii Polski czasów międzywojennej i II wojny światowej- kultura żydowska

klasy gimnazjalne

Elżbieta Stasiewicz – nauczyciel historii,

VI 2012

11.

Życie i twórczość Janusza Korczaka widziana oczami dziecka – wykonanie prezentacji multimedialnej lub albumy

Joanna Warwińska - nauczyciel zajęć artystycznych

Joanna Bagińska – nauczyciel informatyki

X-XI 2012

12.

Życie i twórczość Janusza Korczaka na podstawie filmu Andrzeja Wajdy „Korczak”

Koło filmowe klas gimnazjalnych

Magdalena Gierasimiuk – opiekun koła

IX/X 2012r.

13.

Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego dla klas I-III szkoły podstawowej „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Dorota Szubzda –nauczyciel nauczania zintegrowanego

VI 2012

14.

Przeprowadzenie konkursu dotyczącego życia i działalności Janusza Korczaka – podsumowanie projektu.

Elżbieta Stasiewicz – nauczyciel historii, Edyta Makulska – nauczyciel języka polskiego

XI/XII 2012r.

4. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA PRACY

Uczniowie mogą również dokumentować swoje działania, gromadząc materiały w portfolio, które po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym projekt też może zostać ocenione.

5. EWALUACJA


Uczniowie dokonują ewaluacji całego projektu – np. na stronie internetowej szkoły zamieszczają artykuł i zdjęcia prezentujące kolejne etapy prac nad realizacją projektu.