Społeczna Trójka czyta Korczaka

 

Samorządy Uczniowskie SSP i SG nr 3 przeprowadziły działania w ramach realizacji projektu edukacyjnego poszerzającego wiedzę na temat życia i twórczości Janusza Korczaka, realizowanego w Zespole Szkół Społecznych nr 3 BTO z okazji ogłoszenia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Przygotowały i przeprowadziły akcję „Społeczna Trójka czyta Korczaka”, włączając się jednocześnie w akcję „Pierwszy Białostocki Tydzień Czytania Uczniowie klas IV VI i I III gimnazjum wykonali plakaty informujące o akcji, które zostały umieszczone na drzwiach każdej z klas nauczania zintegrowanego i klas zerowych. 5 czerwca przedstawiciele klas IV VI i I III gimnazjum czytali swoim koleżankom i kolegom fragmenty powieści Janusza Korczaka pt. „Кról Maciuś I” Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwała Eliza Kuczyńska z kl. III g, pomagał jej Kuba Legun, a o dokumentację fotograficzną zadbał Maciek Łoś obaj również z klasy III g.