Działalność uczniów podczas Tygodnia Edukacji Globalnej

     W ramach działań dotyczących Tygodnia Edukacji Globalnej, w naszej szkole podejmowane były przeróżne inicjatywy, których główne zagadnienia dotyczyły m.in. problemów współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Pobudza do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. W naszej szkole zorganizowano i przeprowadzono mi.in.: lekcje tematyczne, pogadanki, warsztaty i szkolenia, konkursy, spotkania z wolontariuszami, pokazy filmów i zdjęć, stworzono gazetkę szkolną, odbyły się quizy i gry szkolne oraz dni edukacji globalnej w szkole, odbył się też apel szkolny i wiele innych.


.