Wyniki II edycji ogólnopolskiego konkursu "Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030"

Dnia 9 grudnia w Warszawie w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników etapu centralnego II edycji konkursu plastycznego „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” dla uczniów szkół podstawowych. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu 355/2016/M1 „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016.

Cele konkursu to:

1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności oraz unaocznianie tego, że rozwój nie sprowadza się tylko do pomocy;

2. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań zależnościami istniejącymi we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na perspektywę Globalnego Południa;

3. wyzwalanie u dzieci i młodzieży aktywności artystycznej, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy w zakresie zagadnień globalnych;

4. kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec problematyki Globalnego Południa oraz inspirowanie uczniów i uczennic do podejmowania działań w tym zakresie;
5. promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji globalnej.

Przebiegał  on w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, centralnym. Z naszej szkoły   Krzysztof Kalicki z klasy Va  został laureatem  etapu centralnego. Uczeń w swojej  pracy przedstawił  jedno z trzech zagadnień związanych z Agendą Zrównoważonego Rozwoju i Celami Zrównoważonego Rozwoju, dotyczące zmian klimatu - Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Przed galą wręczenia dyplomów  i nagród Laureatom i Finalistom wzięli oni udział w zajęciach warsztatowych z robotyki.