Zrozumieć świat

Białostockie Towarzystwo Oświatowe od 01 lutego 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku będzie realizowało projekt  o numerze RPO 03.01.02-20-0073/15 pod hasłem „Zrozumieć świat – program wsparcia uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO w Białymstoku współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej będą objęci projektem i wezmą udział:

1. W zajęciach z przedmiotów przyrodniczych z elementami języka angielskiego, opartych na eksperymentach, doświadczeniach oraz pracy metodą projektu.

2. W zajęciach z kreatywności, przedsiębiorczości, inicjatywności i innowacyjności, na których dowiedzą jak efektywnie się uczyć, dzielić role, pracować w grupie, rozwijać swoją kreatywność i inicjatywność.

3. W zajęciach z robotyki  z wykorzystaniem robotów Photon.

Dla wybranych  uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego będą  prowadzone zajęcia specjalistyczne.

Dla uczniów klasy VII będą prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego, w ramach których zostaną opracowane dla każdego ucznia indywidualne plany wsparcia zawodowego.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce na w/w zajęcia: roboty Photon, zestawy klocków Lego typu maszyny proste, wyposażenie pracowni przyrodniczo-chemicznej.