Plan pracy SKO


Plan pracy SKO – Szkolnej Kasy Oszczędności SSP nr 3 BTO w Białymstoku w roku szkolnym 2010/2011


1.Założenie szkolnej książeczki oszczędnościowej SKO.
2.Wprowadzenie zasad i organizacji działalności SKO w szkole wśród nauczycieli, rodziców i uczniów.
3.Nadanie wszystkim uczniom klas „0” – VI miana członka SKO.
4.Organizacja Apeli SKO w szkole
5.Systematyczne organizowanie zróżnicowanych konkursów SKO w szkole.
6.Współpraca z bankiem PKO BP w Białymstoku – oddział na ul. Rynek Kościuszki – wycieczki klasowe.
7.Wykonanie i aktualizacja gazetki SKO na stronie szkolnej.
8.Wyłonienie i przeszkolenie klasowych skarbników SKO.
9.Prace na rzecz środowiska lokalnego – prace porządkowe wokół szkoły oraz na terenie Białegostoku, zbiórka darów oraz pieniędzy dla osób potrzebujących, branie udziału w wielu akcjach charytatywnych.
10.Organizacja świątecznego Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego.
11.Prowadzenie kroniki SKO – Lucyna Kloza.
12.Systematyczne prowadzenie dokumentacji.
13.Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat na zbiorczą książeczkę w PKO BP.
14.Udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”
15.Przybliżanie pojęć ekonomicznych. Quiz wiedzy ekonomicznej dla klas IV - VI.
16.Różne formy propagujące oszczędzanie:
pogadanki
rozprowadzanie materiałów reklamowych
17.Zakup nagród rzeczowych oraz dyplomów dla najlepiej  oszczędzających.
18.Podsumowanie pracy SKO.

 

p { margin-bottom: 0.21cm; }

 

HARMONOGRAM SKO

Rok szkolny 2010/2011

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach planowanych przedsięwzięć

 

 

M-c

Termin

Przedsięwzięcie

Kto?

Osoba odp.

Wrzesień / Październik 2010

 

 

Organizacja oszczędzania przez dzieci z klas „0” – VI. Wprowadzenie wszystkich – nauczycieli, uczniów i rodziców w zasady działalności SKO

Dzieci, rodzice i grono ped.

 

Lucyna Kloza

10.09

X Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – wzięcie udziału w jubileuszowym marszu pamięci ofiar.

SSP nr 3

Wychowawcy

17.09

Sprzątanie Świata – Polska 2010” wzięcie udziału w ogólnoświatowej akcji ekologicznej pod hasłem „ Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.

SSP nr 3

Anna Maria Owsieniuk
Katarzyna Dobrenko

25.09

Europejski Dzień Języków – propagowanie nauki języków obcych, zachęcanie do poznawania ich specyfiki oraz zabawy językowe.

SSP nr 3

Językowcy

01.10

Rozpoczęcie akcji zbierania baterii oraz nakrętek plastikowych –konkurs między klasowy na ilość nazbieranych produktów.

SSP nr 3

Ania O

Kasia D

Wychowawcy

 

04.10

Dzień Rodziny – integracyjne spotkanie uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej na pikniku i zawodach sportowych.

Klasy

0” - III

Bogusia, Marzenka i Radek

08.10

Pola Nadziei" 2010/2011 Międzynarodowa i ogólnopolska akcja hospicyjna– praca na rzecz fundacji „Pomóż Im” prowadzącej Białostockie Hospicjum dla Dzieci – zasadzenie przez uczniów żonkili przed placówką szkoły – zbiórka funduszy na rzecz fundacji.

Świetlica

Joanna Warwińska

Listopad 2010

 

 

 

 

23.11

Apel SKO „Historia pieniądza” – uroczyste rozpoczęcie oszczędzania w naszej szkole.

Klasy

0” - VI

Lucyna Kloza

 

25.11

Konkurs klasowy „Najzabawniejszy Bank Świata” – wykonanie makiety budynku w dowolny sposób.

Klasy „0” - III

Wychowawcy

30.11

Konkurs plastyczny SKO – „Nasza skarbonka klasowa” – wykonanie skarbonki w 3D dowolną techniką – praca grupowa. Przygotowanie do akcji „Góra grosza”

Klasy

0” - VI

Wychowawcy

listopad

Konkurs fotograficzny – „Malowane obiektywem kolory Białegostoku” – konkurs międzyszkolny zachęcający do innego spojrzenia na swoje miasto.

 

SSP nr 3

Ania O.

listopad

Wizyty w oddziale PKO przez wybrane klasy, zapoznanie się z budynkiem oraz specyfiką pracy w banku. Wywiad z kasjerem lub innym pracownikiem banku.

 

Chętne klasy

Wychowawcy

Grudzień 2010

Adwent

Wzięcie udziału w akcji charytatywnej „Góra grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”

Klasy „0” - VI

Lucyna Kloza

13.12

Pieczenie ciasteczek na Jarmark Bożonarodzeniowy, wykonywanie ozdób świątecznych.

Klasa IIIb

Lucyna Kloza

16-17.

12

Jarmark Bożonarodzeniowy – sprzedaż wykonanych przez dzieci ozdób choinkowych i kart - przekazanie dochodu w części na cel charytatywny oraz na książeczki SKO.

SSP nr 3

Wychowawcy

 

Wigilie klasowe połączone z jasełkami oraz poczęstunkiem dla rodziców.

Klasy „0” - III

Wychowawcy klas

17.12

Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez kółko teatralne.

 

Dorota T.

Sylwia W.

Styczeń 2011

11.01

Omnibus” – o tym jak rozmnażać swoje pieniążki oraz o wielu innych rzeczach. Konkurs przeprowadzony dla uczniów klas „0” - III

Klasy IV - VI

Lucyna Kloza

 

Ferie zimowe do 10.02

Konkurs literacki – „Baśń ekonomiczna z przymrużeniem oka” – konkurs na dokończenie baśni zawierającej treści związane z pieniędzmi.

Chętni klas III - IV

Lucyna Kloza

Luty 2011

15.02

Konkurs – Fantazyjna portmonetka lub skarbonka – zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie portfela lub skarbonki na pieniążki.

 

Klasy IIa IIb

Luiza Pawluczuk

Marzanna Karpińska

20.02

Konkurs literacki na napisanie wiersza lub opowiadania dotyczącego pieniędzy i oszczędzania.

Klasy V - VI

Wychowawcy

21.02

Apel „Pieniądze jednak to nie wszystko” –– przedstawienie klasy IIIb

 

 

Lucyna Kloza

Marzec 2011

20.03.

Konkurs plastyczny SKO – „Moja skarbonka” – projektowanie i wyklejanie plasteliną wzorów skarbonek.

Klasa „0”a

0”b

Sylwia Walentukiewicz Iwona Tylman

Do 13.03

Konkurs plastyczny – „Czarodziejska moneta” – robienie z plasteliny lub innego materiału monet, które dzieci chciałyby nosić w portfelach.

 

Klasy I

Kasia O.

Dorota Sz.

Do 12.03

Przygotowanie i eliminacje klasowe do konkursu „Pojęcia bankowe” cz. I – konkurs klas IV - VI

 

Klasy IV - VI

Wychowawcy klas

15.03

Konkurs „Pojęcia bankowe” – konkurs przedstawicieli klas dotyczący różnych pojęć i zadań towarzyszących ludziom podczas wizyt w bankach oraz wiedzy ogólnej. Cz. II

 

Laureaci I etapu konkursu

Lucyna Kloza

21.03

Działania na rzecz środowiska naturalnego – sprzątanie terenów Białegostoku oraz sadzenie roślin

SSP nr 3

Wychowawcy

21-25. 03

Ekologiczny tydzień”- działania na rzecz środowiska naturalnego - Dzieci w domach starają się oszczędzać w różny możliwy sposób zarówno pieniążki, jaki i inne możliwe rzeczy: światło, gaz, prąd, wodę, jedzenie itp. Dokumentują swą działalność w przygotowanym przez siebie dzienniku.

 

Klasy III w domu i w szkole

Dzieci – uczniowie klas III

30.03

Konkurs plastyczno – techniczny – „Moja maszynka do produkowania pieniędzy” – praca dowolna – może być to rysunek lub praca w trójwymiarze z krótkim opisem działania.

SSP nr 3

Lucyna Kloza

 

Kwiecień 2011

01-12.

04

Przygotowanie do Jarmarku Wielkanocnego – tworzenie ozdób i kart świątecznych.

 

SSP nr 3

Wychowawcy

13-14. 04

Jarmark Wielkanocny – sprzedaż wykonanych przez dzieci ozdób i kart świątecznych - przekazanie dochodu w części na cel charytatywny oraz na dziecięce książeczki SKO.

 

SSP nr 3

Wychowawcy

15.04

Zakończenie konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” – podsumowanie dotychczasowych wpłat i przedsięwzięć.

Szkoła

Lucyna Kloza

15.04

Apel końcowy – podsumowujący SKO – wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród. Rozstrzygnięcie Konkursu na najwięcej i najsystematyczniej oszczędzającego ucznia w klasie i szkole.

Podziękowanie nauczycielom i opiekunom.

Szkoła

Lucyna Kloza

Do 25.04

Wykonanie kroniki SKO w formie papierowej oraz elektronicznej. Napisanie sprawozdania i przesłanie wszystkiego do oddziału PKO w Białymstoku.

 

Lucyna Kloza – szkolny opiekun SKO

 

Opracowała: Lucyna Kloza