Obiady w naszej szkole

Obiady w czerwcu będą dostarczane z RESTAURACJI SAVILLA

 

 

 

Wpłaty za obiady styczeń 2020 r.

małe obiady - 54,00zł (9 x 6,00zł)

duże obiady - 67,50zł (9 x 7,50zł)

 

Wpłat  należy dokonać zgodnie z podpisanym regulaminem najpóźniej do 09.01.2020 r.

Odpis lub niedopłatę za poprzedni miesiąc należy ustalić osobiście w sekretariacie lub telefonicznie
pod nr: 85 6543 642

dane do przelewu:

Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe ,,ALINEX"nr  35 8060 0004 0081 0191 2000 0010

(prosimy w tytule przelewu podać jedynie: imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

Regulamin obiadów (tutaj)