Lekcja otwarta dla nauczycieli

15 października 2018 r. pani Dorota Tomczak prowadziła lekcję otwartą w języku angielskim z zakresu edukacji wczesnoszkolnej dla chętnych nauczycieli z naszej szkoły. Umiejętnie wprowadziła w świat figur geometrycznych (shapes - geometrical figure).  Nauczyciele z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, powtarzali nazwy figur, jak również szybko i sprawnie wykonywali karty pracy przygotowane przez nauczyciela, pracując indywidualnie i w parach. Na koniec obejrzeli krótki film utrwalający temat. Pierwsza lekcja przeprowadzona samodzielnie w języku angielskim, na pewno nie będzie ostatnią.