Skład Samorządu Uczniowskiego

Pod koniec września rozpoczęliśmy kampanię wyborczą do Samorządu Szkolnego. Zostały przeprowadzone wybory, w wyniku których Samorząd tworzą następujący uczniowie:

przewodniczący: Jan Trypuć

z-ca przewodniczącego: Szymon Świsłocki

członkowie: Anna Koruch, Jan Śleszyński