IT inspiracje i wymiana międzynarodowa

Tytuł projektu:  IT inspiracje – wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych w samodzielnym zdobywaniu wiedzy 

Numer projektu:2021-1-PL01-KA122-SCH-000015409 w ramach akcji KA122- SCH 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 

Cele projektu: 

  • rozwój kompetencji technologicznych i cyfrowych uczniów 
  • praca nad zdolnościami interpersonalnymi oraz rozwijanie kompetencji obywatelskich
  • promowanie świadomości międzykulturowej i współpracy międzynarodowej mimo bariery językowo-kulturowej 
  • promowanie idei zrównoważonego rozwoju szkoły / zrównoważonej szkoły 
  • poznanie dziedzictwa kulturowego i historii regionu kraju partnerskiego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego realizuje projekt Erasmus+ o numerze 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015409, w ramach akcji KA122- SCH “- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu trzydziestu uczniów z naszej szkoły weźmie udział w mobilności i wyjedzie na tydzień na Majorkę. Dzięki temu poznają dziedzictwo kulturowe i historię tego regionu oraz będzie doskonalić swoje umiejętności  komunikacyjne w języku angielskim. Będą również rozwijać swoje kompetencje technologiczne i cyfrowe poprzez warsztaty robotyki takie jak Crumble czy Lego.

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content