Literatura po angielsku

Zajęcia prowadzone są w klasach IV-VI raz w tygodniu w oparciu o szkolny księgozbiór anglojęzyczny. Cele zajęć:

-zachęcenie uczniów do czytania książek po angielsku,
-motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
-rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Zgromadzone książki – Readersy– odpowiadają różnym umiejętnościom czytelniczym uczniów i reprezentują poziomy od Beginner/ Starter do Intermediate. Nauczyciel prowadzący dokonuje wyboru książek spośród listy podanych i pracuje w oparciu o schemat budowy zajęć, dopasowując formy i metody do uczniów, z którymi pracuje: ich zainteresowań, umiejętności i potrzeb. Uczniowie zapoznają się z literaturą anglojęzyczną słuchając czytanych przez nauczyciela książek lub czytając je samodzielnie. Wyboru książek dokonuje nauczyciel dostosowując ich poziom do wiedzy i umiejętności dzieci.

Teatr po angielsku

W trakcie zajęć “Teatr po angielsku” odczytywana jest uczniom książka w języku angielskim,  omawiana, następnie uczniowie uzupełniają karty pracy, przygotowują teatrzyki bądź wykonują prace plastyczne oparte o treść książki.

Do najważniejszych celów edukacyjnych i wychowawczych zajęć należy zachęcanie do opisywania treści bajek w języku angielskim, doskonalenie wyrażania myśli w języku angielskim, wzbogacanie języka angielskiego oraz utrwalenie znanych słów z języka angielskiego. Uczestnicy zajęć mają możliwość kształtowania umiejętności interpersonalnych ważnych dla zgodnego współdziałania w grupie oraz rozwijania pamięci  wyobraźni oraz wrażliwości.

Konwersacje

Zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego  prowadzone są  w klasach IV-VI raz w tygodniu w podziale na mało liczebne grupy uczniów. Cele główne:

– uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenie się języka angielskiego,

– wykorzystanie gier inicjujących mówienie, scenek i konwersacji w celu nauczenia płynnego posługiwania się językiem angielskim,

– dodanie uczniom pewności siebie w mówieniu w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

  • swobodne posługiwanie się językiem mówionym,
  • zachęcanie do kreatywnego podejścia do nauki języka angielskiego za pomocą scenek, gry kalambury czy taboo,
  • -kształtowanie u uczniów zdolności nawiązywania i podtrzymywania rozmowy,
  • ukazanie korzyści płynących z możliwości komunikacji w obcym języku,
  • uświadomienie uczniom korzyści płynących z korzystania z materiałów autentycznych,
  • przygotowanie uczniów do swobodnego władania językiem .
Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content