• 5 godzin języka angielskiego ( w tym 1h konwersacji w małych grupach)
  • realizacja podstawy programowej z biologii i informatyki jest na pierwszym miejscu, a ocenianie postępów odbywa się po polsku
  • angielska część zajęć na tych lekcjach jest prowadzona metodą CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe). Oznacza to, że niewielka część lekcji jest prowadzona po angielsku, przy czym nauczyciele z dużą ostrożnością dobierają zakres słownictwa i struktur, materiały i sposób, aby były dostosowane do możliwości dzieci)
  • osiągnięcia dzieci z języka są oceniane wyłącznie na lekcjach angielskiego
  • angielskie słownictwo poruszane na biologii i informatyce  nawiązuje bezpośrednio do zakresów tematycznych z podstawy programowej i egzaminu ósmoklasisty, tj. żywienie, ekologia  zdrowie, świat przyrody i życie społeczne oraz jest  ściśle związane z powszechnie używanym słownictwem IT.
  • wyjazdy wiosenne do Londynu
Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content