Opłaty Obiady

Wpłaty za obiady należy dokonać w terminie podanym na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły

Obiady będą dostarczane z Firmy Alinex – prowadzącej restauracje SEVILLA
Należności (oraz zaległości) prosimy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Białymstoku nr 35 8060 0004 0081 0191 2000 0010

Na tablicy ogłoszeń pod koniec każdego miesiąca będą wywieszone  kwoty do zapłaty. Indywidualne rozliczenia obiadów – dane w sekretariacie.

Opłaty Czesne

CZESNE (płatne co miesiąc):

1.030,00 zł – za jedno dziecko
1.990,00zł – za dwoje dzieci
2.755,00zł – za troje dzieci
2.756,00zł – za czworo dzieci, za  kolejne dziecko + 1,00zł

Czesne roczne wpłacane jest w 12 ratach do 05 każdego miesiąca na konto Białostockiego Towarzystwa Oświatowego:
nr konta 46 8060 0004 0080 3571 2000 0010

WPISOWE – 2000 zł

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content