Opłaty Obiady

Wpłaty za obiady należy dokonać w terminie podanym na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły

Obiady będą dostarczane z Firmy Alinex – prowadzącej restauracje SEVILLA
Należności (oraz zaległości) prosimy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Białymstoku nr 35 8060 0004 0081 0191 2000 0010

Na tablicy ogłoszeń pod koniec każdego miesiąca będą wywieszone  kwoty do zapłaty. Indywidualne rozliczenia obiadów – dane w sekretariacie.

Opłaty Czesne

CZESNE:

830,00 zł –  za jedno dziecko
1.590,00zł – za dwoje dzieci (2 x 795)
2.155,00zł – za troje dzieci (565+2 x 795)
2.156,00zł – za czworo dzieci, za  kolejne dziecko + 1,00zł

Czesne roczne wpłacane jest w 12 ratach do 05 każdego miesiąca na konto Białostockiego Towarzystwa Oświatowego:
nr konta 46 8060 0004 0080 3571 2000 0010

WPISOWE:

klasy 0 – III – 1500 zł
klasy IV- VI – 1000 zł
klasy VII – VIII – 750 zł

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content