Strefa konkursów

Nasza Szkoła jest organizatorem konkursów

  • nad którymi honorowy patronat objął Podlaski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Białegostoku oraz Arcybiskup Metropolita Białostocki:
 

Podlaskiego Konkursu „Pisanki, kraszanki, wyrywanki”

– głównym celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji wielkanocnych, rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów oraz uwrażliwianie ich na potrzeby drugiej osoby.  Wszystkie nadesłane prace biorą udział w licytacji na cele charytatywne.
 
 

Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
„I Ty możesz zostać Andersenem” 

polegającego na samodzielnym napisaniu baśni i samodzielne wykonanie do niej ilustracji. Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich białostockich szkół. Głównym celem konkursu jest promowanie młodych talentów. 
 

Podlaskiego Konkursu „Przyroda w rebusach”

Konkurs ma na celu  uświadomienie uczniom szkół podstawowych, jak  w ciekawy sposób można przedstawić zagadnienia przyrodnicze (z zakresu biologii i geografii oraz chemii), a także rozwijać
wśród młodych ludzi umiejętność logicznego myślenia. Ponadto przedsięwzięcie kształtuje wrażliwość artystyczną i promuje uczniów zdolnych
 
 

Matematycznego konkursu „Kangurzątko”dla klas zerowych

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci. Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy w zadaniach praktycznych. Rozbudzanie umiejętności matematycznych oraz operacyjnego rozumowania. Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych.

 

KONKURSY ZEWNĘTRZNE:

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy matematycznej, udział we wspólnej intelektualnej zabawie, wyłanianie talentów matematycznych, integracja młodzieży świata.

Konkurs „Kangur Matematyczny” ma charakter jednorazowego testu i jest przeprowadzany jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. Zestawy zadań ustalane są przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res, a w Polsce “Kangur” odbywa się pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miłośnicy języka angielskiego w szkołach podstawowych biorą udział w Ogólnopolskich Konkursach Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER i ENGLISH ACE Konkursy są organizowane w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content