Świetlica szkolna

       Kiedy kończą się lekcje nie chcemy od razu wracać do domu, bo w naszej szkole jest świetlica 
       – rano od 7:00 do 8:00, a po południu aż do 17:00.

Możemy tam wypocząć, albo odrobić prace domowe pod okiem naszych nauczycielek, a kiedy mamy już dość siedzenia przy stolikach, to czekają na nas konkursy zręcznościowe, zajęcia sportowe i małe kino świetlicowe.
Jak widzicie, godziny spędzone w świetlicy to nie jest czas stracony. Tam, w atmosferze zachęty i akceptacji możemy ćwiczyć, poszukiwać, rozwijać nasze talenty. A przecież właśnie po to jest szkoła!

Głównymi zadaniami, jakie staramy się realizować to:
• stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
• zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:
• plastyczne,
• czytelnicze,
• żywego słowa,
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
• zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe
• zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;
• realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.
• zajęcia metodą orgiami, robótki ręczne i inne

Zajęcia świetlicowe

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content