ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI: 

 1. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. 
 2. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 3. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.
 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając książki do domu lub w czytelni na miejscu.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo wypożyczyć większą liczbę książek.
 8. Książek wypożyczonych na swoje nazwisko nie można przekazywać innym osobom.
 9. Książki i inne dokumenty znajdujące się w bibliotece należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.
 11. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii zimowych i wakacji.
 12. Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki szkolnej, muszą być zwrócone najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 13. W przypadku zmiany szkoły, uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną. 
 14. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

 

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Skip to content