Diagnoza do projektu "Przedszkolaki na medal!"

W październiku 2023 r przeprowadzono w Społecznym Przedszkolu nr 3 BTO diagnozę pod kątem potrzeby organizowania w grupie 6-latków zajęć doskonalących kompetencje kluczowe wśród dzieci. W badaniu wykorzystano ankiety skierowane do rodziców i nauczycieli, dokonano analizy wyników nauczania oraz zastosowano metodę „burza mózgów” na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Z badań jednoznacznie wynika, że istnieje duża potrzeba organizowania od przedszkola zajęć:
• z języków obcych,
• doświadczeń i eksperymentów,
• zajęć kształtujących koncentrację uwagi,
• zajęć dotyczących znajomości zawodów oraz określanie swoich mocnych i słabych stron,
• zajęć z programowania i kodowania,
Rodzice i nauczyciele stwierdzili, że dzieci w tym wieku są bardzo chłonne i ciekawe świata, lubią
eksperymentować z nauką, a zdobyte umiejętności są dobrze przyswajane i niezwykle trwałe. Dynamicznie kształtuje się ich osobowość i umiejętność koncentracji uwagi. Zwrócono uwagę na to, że podczas realizacji zajęć powinno się wykorzystywać takie metody aktywne, aby były atrakcyjne dla maluchów.
Nauczyciele uczący w przedszkolu, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, wskazali na dużą potrzebę realizacji powyższych zadań jak również tych dotyczących ekologii i kształtowania u dzieci tolerancji względem innych narodowości, koloru skóry, niepełnosprawności psychicznych i fizycznych oraz odmienności spotykanych w najbliższym otoczeniu każdego dziecka typu noszenie okularów, niższa sprawność fizyczna czy otyłość.


 – Wyniki diagnozy zostały zatwierdzone przez Zarząd Białostockiego Towarzystwa Oświatowego

 – Wyniki diagnozy zostaną wykorzystane w przygotowaniu projektu „Przedszkolaki na medal!

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Skip to content